CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN BÃI ĐẬU XE

Bãi đậu xe trên đường phố ở Oakland sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án này. Một số bãi đậu xe sẽ bị loại bỏ, và một số ít bãi đậu xe mới sẽ được bổ sung để có thể lắp đặt cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp được đề xuất và các cải tiến an toàn khác.

Các tác động đến bãi đậu xe ở Oakland

CHÚ THÍCH

*Số liệu về việc mất chỗ đậu xe kể trên bao gồm tất cả các sự cải thiện và nâng cấp của dự án OAAP.