Dự án Oakland Alameda Access

Dự thảo Báo cáo Tác động Môi trường và Đánh giá Môi trường và Dự thảo Đánh giá Riêng Mục 4(f) (“Dự thảo Tài liệu Môi trường”) cho Dự án Oakland Alameda Access hiện đã có để công chúng xem và đóng góp ý kiến nhận xét.

Dự án Oakland Alameda Access nằm tại các thành phố Oakland và Alameda ở Quận hạt Alameda, California. Với dự án này, Sở Giao thông Vận tải California (Caltrans), hợp tác với Ủy ban Giao thông Quận hạt Alameda (Alameda CTC), đề xuất cải thiện giao thông dọc theo xa lộ I-880, trong và xung quanh các đường hầm Posey và Webster Tube (Tubes), trung tâm thành phố Oakland, và Thành phố Alameda.

Dự án Oakland Alameda Access được tài trợ bởi Alameda CTC. Caltrans là cơ quan chủ trì về Đạo luật Chất lượng Môi trường California (CEQA) và Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA). Thành phố Oakland và Thành phố Alameda là các đối tác trong dự án này, và nhóm dự án đã và đang phối hợp sâu rộng với các ban ngành liên quan của địa phương và khu vực.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Dự án Oakland Alameda Access? Hãy xem video của chúng tôi!

Video của dự án

Hoàn tất phiên điều trần

Cảm ơn bạn đã tham gia phiên điều trần ngày 20 tháng 10 của chúng tôi.

We're Live!

The online public hearing has started. Join to watch the presentation and participate in the conversation.

Tham gia

Thời gian Lấy Ý kiến Nhận xét Công chúng

Thời gian Lấy Ý kiến Nhận xét Công chúng là từ ngày 29 Tháng Chín, 2020—ngày 30 Tháng Mười Một, 2020.

Dự thảo Tài liệu Môi trường

Dự thảo Tài liệu Môi trường Hiện đã Có sẵn.