THIẾT KẾ HÌNH HỌC VÀ GIAO THÔNG

Khu vực của Dự án Tiếp cận Oakland Alameda là một môi trường đô thị thương mại, dân sinh dày đặc và phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, trong các giờ cao điểm có nhiều người trên đường đi làm, giao thông rất đông đúc và khả năng di chuyển kém.Việc đi lại giữa Alameda và Oakland thường dẫn đến tình trạng kẹt xe nối dài trong các đường hầm Webster và Posey Tube. Giao thông bế tắc trên các con phố để chờ đi vào hoặc đi ra khỏi các đường hầm. Việc lái xe vào và ra khỏi xa lộ đồng nghĩa với việc lái xe theo đường vòng lớn dọc theo các con phố qua các khu phố của địa phương.

Các Tính năng Chính của Dự án - Oakland

Không có giải pháp hoàn hảo cho những khó khăn do điều kiện hiện tại của khu vực gây ra. Nhưng Dự án Oakland Alameda Access đưa ra nhiều cách để cải thiện giao thông và lưu thông cho các phương tiện đi lại giữa Alameda, trung tâm thành phố Oakland, và Khu Phố người Hoa.

Dự án Oakland Alameda Access sẽ giảm tắc nghẽn đường phố do lượng xe đi vào và ra khỏi các xa lộ và cải thiện sự an toàn cho cư dân trong các khu phố tiếp giáp với xa lộ và cho những người lái xe trên các con phố địa phương khi đi qua khu vực.

  Các Tính năng Chính của Dự án - Oakland

  CHÚ THÍCH

  Thời gian Di chuyển: Đường hầm Posey Tube đến NB I-880 (sáng)

  Điều kiện Giao thông Hiện tại và Tương lai

  Phân tích lưu lượng xe đã được thực hiện cho các khoảng thời gian lúc mở đầu (năm 2025) và tương lai (năm 2045), theo hai giả thuyết. Giả thuyết “Xây dựng” mô tả các điều kiện khi tất cả các tính năng của dự án được đề xuất đều được thực hiện. Giả thuyết “Không Xây dựng” mô tả các điều kiện nếu không có gì được thực hiện để cải thiện khu vực dự án.

  Sau đây là một số điểm nổi bật từ các phân tích lưu lượng giao thông:

  Thời gian di chuyển trong đường hầm Posey Tube:  Nếu dự án không được xây dựng (Không Xây dựng – No-Build), vào trước năm 2045, sẽ mất sáu phút để di chuyển qua đường hầm Posey Tube đến xa lộ I-880 trong lộ trình đi làm buổi sáng. Nếu dự án được xây dựng (Xây dựng – Build), sẽ mất ít hơn bốn phút, tương ứng với việc tiết kiệm hơn hai phút. 

  Screen Shot 2020-09-09 at 1.30.35 PM

  Thời gian Di chuyển: Đường hầm Posey Tube đến NB I-880 (sáng)

  Thời gian Di chuyển: Đường hầm Posey Tube đến NB I-880 (sáng)

  Thời gian di chuyển đến đường hầm Webster Tube: Trong lộ trình đi làm về vào buổi chiều tối, nếu dự án không được xây dựng (Không Xây dựng – No-Build), lưu lượng giao thông vào đường hầm Webster Tube sẽ thậm chí còn tồi tệ hơn hiện tại.  Sẽ lâu hơn đến tám phút khi đi dọc theo các tuyến đường khác nhau từ xa lộ I-880 đi về phía bắc để đến đường hầm Webster Tube, so với điều kiện nếu dự án được xây dựng (Xây dựng – Build). 

  Screen Shot 2020-09-09 at 1.30.42 PM

  Thời gian Di chuyển: Đường hầm Posey Tube đến NB I-880 (sáng)

  Tốc độ trung bình trên xa lộ I-880 đi về phía Bắc

  Tốc độ Trung bình trên xa lộ I-880 đi về phía Bắc:  Tốc độ giao thông trung bình trên xa lộ I-880 đi về phía bắc qua các giới hạn của dự án được dự kiến sẽ giảm đi ít hơn 2 dặm/giờ trong thời gian cao điểm vào buổi sáng trong trường hợp xấu nhất.  Tốc độ trung bình trong giả thuyết  Không Xây dựng và Xây dựng trong thời gian cao điểm sẽ là khoảng 45 dặm mỗi giờ (mph) vào năm 2025 và giảm xuống còn khoảng 30 mph vào trước năm 2045.

  Screen Shot 2020-09-09 at 1.30.48 PM

  Tốc độ trung bình trên xa lộ I-880 đi về phía Bắc

  Số Giờ Xe Đi trên Xa lộ I-880 đi về phía Bắc

  Số Giờ Xe Đi:  Số giờ xe di chuyển dọc theo xa lộ I-880 sẽ tăng lên nếu dự án được xây dựng do việc dỡ bỏ đoạn lối ra xa lộ I-880 đi về phía bắc tới Broadway và cải thiện kết nối với đoạn lối vào Jackson theo giả thuyết Xây dựng. Những thay đổi này sẽ dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với đoạn đường cao tốc giữa đoạn lối vào Jackson Street và đoạn lối ra xa lộ I-980.  Đoạn đường này dự kiến sẽ hoạt động hết công suất khi thực hiện các phương án Không xây dựng và Xây dựng.  Nhu cầu cao hơn trong phương án Xây dựng sẽ làm tăng tình trạng tắc nghẽn và thời gian chờ đợi.

  Slide5

  Số Giờ Xe Đi trên Xa lộ I-880 đi về phía Bắc